La Mega Medellin
on Parrilla de Medellin Lunes 5-10am, Martes 5-10am, Miércoles 5-10am, Jueves 5-10am and Viernes 5-10am.
on Parrilla de Medellin Lunes 2-4pm, Martes 2-4pm, Miércoles 2-4pm, Jueves 2-4pm and Viernes 2-4pm.
Imagenes: 
Carlos Mira - La Mega Medellín
URL Audio: 
http://media.rcn.com.co/audios/lamega/PorDejarteIr.mp3
Imagen (Opcional): 
URL Audio: 
http://media.rcn.com.co/audios/lamega/imanalbatraoz.mp3
URL Audio: 
http://media.rcn.com.co/audios/lamega/Delicia.mp3
Imagen (Opcional): 
URL Audio: 
http://media.rcn.com.co/audios/lamega/LaEspera.mp3
Imagen (Opcional): 
URL Audio: 
http://media.rcn.com.co/audios/lamega/Intromegapruebaweb.mp3
Imagen (Opcional): 
URL Audio: 
<link href="http://media.rcn.com.co/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script language="JavaScript1.2" src="http://media.rcn.com.co/plantillas/new_window.js"></script><a href="javascript:abre('http://media.rcn.com.co/plantillas/audiomega.php?ubicacion=Intromegapruebaweb.mp3.mp3')"><font color=orange><img src="http://media.rcn.com.co/lamega/multimedia/btn_audio.gif" border="0" align="absmiddle" />Prueba - Medellín </font></a>
Imagen (Opcional): 
URL Audio: 
<link href="http://media.rcn.com.co/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script language="JavaScript1.2" src="http://media.rcn.com.co/plantillas/new_window.js"></script><a href="javascript:abre('http://media.rcn.com.co/plantillas/audiomega.php?ubicacion=Intromegapruebaweb.mp3.mp3')"><font color=orange><img src="http://media.rcn.com.co/lamega/multimedia/btn_audio.gif" border="0" align="absmiddle" />Prueba - Medellín </font></a>
Imagen (Opcional): 
URL Audio: 
dfg
Imagen (Opcional): 
 
Distribuir contenido